• Hazai és külföldi igény teljesül ennek a galériának a megnyitásával.
  David Beeri kiállításainak hatására többen kezdeményezték, hogy a misztika világához és lelki élményéhez kötődő kortárs képzőművészet rendszeresen jelenjen meg a nyilvánosság előtt.

  Misztika Galéria
  4026 Debrecen,
  Bethlen utca 6-8
  Tel.: +36 52 320 600 Mobil: +36 20 9 215 747

 • Nagy Gábor

  Grammar of Glamour

  című kiállítása.

  Megnyitó: 2008. november 5. 20 óra

  A Godot Galéria 2002-ben és 2004-ben mutatta be A. Nagy Gábor ”tömörített festésmóddal” készített festményeit: akkor a festő saját fotóit és magazinokban vagy interneten talált képeket a digitális képalkotáshoz hasonlóan apró képkockákra bontotta fel, a szemlélő tekintetére és fantáziájára bízva a látvány létrehozását.

  A. Nagy Gábor festményei a klasszikus stíluselemeket gátlástalanul társítják, hiszen az optikai színkeverés akár az impresszionizmust, a raszter probléma a 60-as és 70-es évekgeometrikus absztrakt festészetét, a témaválasztás a pop-art-ot is idézheti.

  A képeken aszubjektív élmény és a személytelen külvilág mozzanatai az ábrázolás, a narráció kiüresedésében, az apró négyzetek színes kavalkádjában oldódnak fel. Mivel az ábrázolás részleteinek felismerése gyakran fokozott erőfeszítést igényel, A. Nagy Gábor teret enged a néző kreatív fantáziájának, játékosan vonva be azt az alkotói folyamatba.
  Ennek a sajátos interaktivitásnak a során az alkotó képi világa a néző saját emlékezetének képeivel kiegészülve válik teljessé. Ez a teljesség, a távolról tökéletesen összeálló glamour azonban közelebbről szemlélve káprázatként hullik szét.

  A. Nagy Gábor újabban betűket fest.
  A talált szövegtöredékek színes betűiből létrehozott rafinált mozaikstruktúra áll össze festménnyé. A 2005 óta Berlinben élő művész munkájában előszeretettel nyúl vissza a XX. századi művészettörténet általa kedvelt alakjaihoz, például Georg Grosz, Otto Dix, Max Beckmann, Paul Delvaux, Joseph Kossuth, Sigmar Polke munkásságához.

  A most bemutatásra kerülő legújabb festményeinek kiindulópontja a Rainer Werner Fassbinder legendás filmeposzából, a Berlin Alexanderplatzból is jól ismert felvetés, a Weimári Köztársaság és a jelen hétköznapjaink közötti politikai, társadalmi, gazdasági párhuzam vizsgálata. A manapság világszerte mind gyakrabban előkerülő párhuzam oka, hogy a Weimari Köztársaság (1918-1933) mint a német történelem egyik legellentmondásosabb korszaka a modern kori demokráciák válságmodelljének is tekinthető egyben. Amikor is a felszínen mintha minden rendben lenne, de a szárnyaló művészi kreativitás, a vibráló társasági és kulturális élet, valamint a csillogás mögött valójában hazugság, képmutatás, dekadencia, hisztéria, reménytelenség húzódik meg.

  A Nagy Gábor politikus, társadalomkritikus, gyakran ironikus festményeihez kisajátított képi elemekből készített kollázsokat és összefüggésükből kiragadott szövegrészleteket használ. A fekete alap hatására felerősödő élénk színek, a sajátosan pasztózus felületek és az esetenként túlterheltnek ható kompozíciók nyomán a festmények valós fizikai erővel rendelkeznek. Ezzel párhuzamosan a szöveges információ értelmezése a töredékesség miatt fokozott szellemi erőfeszítést igényel, melyhez a képcímek nyújtanak segítséget. A klisészerű beállítások az ismétlődő szövegsorokkal való asszociatív kapcsolat által kelnek életre, amely kapcsolat megtalálását az alkotó a néző képzelőerejére bízza.

  A kiállítás november 29-ig tekinthető meg keddtől péntekig 10 és 18,
  szombaton 10 és 13 óra között.

  Godot Galéria

 • A Godot Galéria szeretettel meghívja Önt és barátait

  Kortárs magángyűjtemények XIII.
  című kiállítására, melyen válogatást mutatunk be Barabás Lajos gyűjteményéből.

  Geometrián innen és túl

  Kiállító művészek:
  Bada Dada Tibor, Baditz Gyula, Bak Imre, Baksai József, Botos Péter, Czigány Ákos, Csiky Tibor, Marian Drugda, Fajó János, Haász István, Hencze Tamás, Herendi Péter, Hetey Katalin, Jovanovics Tamás, Kludovácz András, Konok Tamás, Milorad Krstic, Marafkó Bence, Maurer Dóra, Menasági Péter, Molnár Vera, Nádler István, Nagy Kriszta x-T, Néma Júlia, Pataki Radke, Saxon Szász János

  Megnyitó: 2008 október 8-án 20 óra

  Megnyitja: Ébli Gábor esztéta

  Geometrián innen és túl, avagy az absztrakció huszonhét arca. Ez lehetne a mottója a Godot Galéria Kortárs magángyűjtemények című sorozata XIII. eseményeként megnyíló kiállításának, amely Barabás Lajos műgyűjteményébe enged bepillantást.
  A válogatás az 1960-as évektől napjainkig működő, különböző szigorúságú geometrikus és konstruktív felfogásokat követő 27, többségében magyar képzőművész egy-egy alkotását mutatja be.

  Ahány ”arc” - annyi egyéniség mutatkozik meg a precízen kiszámított architektúrától a szubjektívebb, játékosabb, a véletlennek és az esetlegesnek nagyobb teret engedő lírai absztrakcióig terjedő széles skálán mozgó művekben.
  A kiállításon izgalmas viszonyítási pontként szolgálnak a teljes absztrakcióig el nem jutó, figuralitáshoz erős szálakkal kötődő alkotók munkái. Barabás gyűjtői irányelvként ragaszkodik ahhoz, hogy az egyes alkotások az életműtől függetlenül, önállóan is megállják a helyüket tartalom és forma egységének követelményével szemben. Így, egymás társaságában ezenfelül egy személyes, mégis teljességre törekvő keresztmetszetét adják az absztrakció szerteágazó irányzatainak.

  A kiállítás november 1-ig tekinthető meg keddtől péntekig 10 és 18, szombaton 10 és 13 óra között.

  Godot Galéria
archives
events figyelő


artLine Gallery - artLine Galéria
- út a kifejezéshez - way to the expression -
Világra szóló, Világnak való
- festőművész - képzőművész - művészet -
artNews, artCards, hungarian contemporary art, exhibitions...
artLine (CC) rubinstein 5711

Minden beérkezett anyagot jogtisztának tekintünk.
Amennyiben azok leközlése bármilyen szerzői jogi következményt von maga után,
az teljes egészében az információ forrását terheli.


ARTNET Képzőművészeti Portál és folyóirat artissimo gallery HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely Kaleidoszkop a kultúra nézőpontja

művészeti hírek