• MŰVÉSZEK ÉS A RENDŐRSÉG.

  A budapesti m. kir. államrendőrség főkapitánya a Magyar Orsz. Képzőművészeti Tanács megkeresése alapján a következő rendeletet adta ki:

  Rendelet.

  Az Országos Képzőművészeti Tanács azt a kérelmet intézte hozzam, hogy azoknak a festőművészeknek, akik a Székesfőváros nyílt területén festményeket és festményvázlatokat készítenek, művészi munkálkodásuk közben az államrendőrség segítséget és támogatást nyújtson.

  Kétségbe nem vonható, hogy a Székesfőváros szépségeinek művészi feldolgozása az itteni természeti és építészeti érdekességek művészi megörökítése nemcsak hazai művészetünk emelésére, hanem arra is alkalmas, hogy a közérdeklődést fővárosunk iránt felkeltse. Ezért a festőművészeknek ily irányú törekvését a magam részéről teljes erőmmel támogatni kívánom és ezt a támogatást az összes rendőrközegeknek is kötelességévé teszem.

  Elrendelem, hogy a művészek, miként az Nyugat-Európa más nagy városaiban is észlelhető, nálunk is háborítás nélkül, szabad tetszésük szerint dolgozhassanak a székes-főváros utcáin és terein. A rendőrök utasítandók, hogy a dolgozó művészeket külön felhívás nélkül kellő védelemben és támogatásban részesítsék.

  A művészek körül csoportosuló kíváncsi nézőközönséget mindenkor hívják fel távozásra és ügyeljenek arra, hogy a nézők csoportosulása a művészt munkájában ne zavarja és a kilátást ne akadályozza. A rendőrközegek erre vonatkozólag sürgősen kioktatandók.

  Budapest, 1909 január hó 27., Boda Dezső s. k., főkapitány.”

  Krónika, Művészet 1902-1919
archives
events figyelő


artLine Gallery - artLine Galéria
- út a kifejezéshez - way to the expression -
Világra szóló, Világnak való
- festőművész - képzőművész - művészet -
artNews, artCards, hungarian contemporary art, exhibitions...
artLine (CC) rubinstein 5711

Minden beérkezett anyagot jogtisztának tekintünk.
Amennyiben azok leközlése bármilyen szerzői jogi következményt von maga után,
az teljes egészében az információ forrását terheli.


ARTNET Képzőművészeti Portál és folyóirat artissimo gallery HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely Kaleidoszkop a kultúra nézőpontja

művészeti hírek