• Horváth Krisztián festőművész
  Laboratorium című kiállítása

  megnyitó: 2007. szept. 14. 18 órakor

  2007. szept. 14 - 2007. nov. 3.-ig

  Dovin Galéria
  Budapest V. Galamb u. 6.

  “A Festészet valódi anyagokkal dolgozik: valóságos kővel, valóságos vízzel, valóságos levegővel, valóságos fémekkel, valóságos fával, valóságos hússal. A ter-mészet munkája által megelevenedő vízió nem valóságosabb a festés közben anyagba öltöző víziónál - a kettő ugyanonnan ered.

  Tehát eme valóságos dolgok adják az alapanyagot. Maga a művelet pedig fő-zés, amihez nagyon sok idő kell. Úvszázadok, évezredek, évmilliárdok lassú tűzön sűrűsödnek egy pillanattá. Erjed a főzet, azután tisztul, megint erjed, és megint tisz-tul… Egyetlen pillantásban rotyognak évszázadok születései, halálai, építkezései, összeomlásai, évezredek mítoszai, szimbólumai, madárdalai, háborúi, istenei, év-milliárdok földrengései, eróziói.

  A legfontosabb azonban a megfelelő arányú összetétel, ami a legbonyolul-tabb kérdés is. Hiszen kínosan meg kell válogatni az alapanyagot, ugyanakkor mégis mindennek bele kell kerülnie az edénybe. Semmi sem maradhat ki. Ezzel kapcsolatban titkos receptet emlegetnek, és nem ok nélkül. Valóban közölhetetlen: egyedi, személyes mérce szükséges hozzá, és ezt mindenkinek magának kell meg-szereznie.
  A Bölcsek és Filozófusok egybehangzóan állítják, hogy ha tényleg megfelelő az összetétel, és nem csak mímelve, hanem szívvel és állhatatosan végezzük ezt a munkát, egyszer csak farkasszemet néz velünk a lombikból valaki, aki megdöbben-tően hasonlít ránk, ám vakítóan fényes - SAJÁT MAGUNK, de a valódi, megtisz-tulva minden homályos kétségtől: MEGISMERTÚK.

  Eme Filozófusok - kiknek őszinteségében semmi okunk kételkedni - azt sem hallgatják el, hogy nincs az a mérgező párákkal, mindent elnyelő bomlással terhes, állhatatlan, kaotikus anyag, amelyet az így nyert kivonatnak akár egyetlen atomja ne lenne képes egy szempillantás alatt Arannyá változtatni.
  Mindazonáltal figyelmeztetnek, hogy gyors, könnyű siker reményével ne ál-tassa magát senki, mert ez tragikus tévedések okává válhat. Egy egész élet munkája is kellhet ahhoz, hogy mindez végbe menjen…vagy annál is több.”

  Horváth Krisztián
archives
events figyelő


artLine Gallery - artLine Galéria
- út a kifejezéshez - way to the expression -
Világra szóló, Világnak való
- festőművész - képzőművész - művészet -
artNews, artCards, hungarian contemporary art, exhibitions...
artLine (CC) rubinstein 5711

Minden beérkezett anyagot jogtisztának tekintünk.
Amennyiben azok leközlése bármilyen szerzői jogi következményt von maga után,
az teljes egészében az információ forrását terheli.


ARTNET Képzőművészeti Portál és folyóirat artissimo gallery HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely Kaleidoszkop a kultúra nézőpontja

művészeti hírek